Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn
Uten navn.png
Informasjon fra styret ang. energikostnader
Publisert 29.11.2021
Fjernvarme

Sameiet er tilknyttet Drammen Fjernvarme AS som leverer energi til oppvarming via radiatorer i leilighetene og til varmt tappevann. Tilknytning til Drammen Fjernvarme AS er et politisk krav, sameiet er pålagt å være tilkoblet fjernvarmenettet. Det er likevel ikke noe pålegg om å faktisk bruke fjernvarmen, men på kort sikt har ikke sameiet noen andre muligheter for energi til oppvarming. Prisen på fjernvarme er politisk begrenset til spotprisen på elektrisk kraft. I tillegg beregnes et distribusjonstillegg, p.t. på ca. kr. 0,55 pr. kWt. Se https://www.df.no/priser-og-vilkar. De som leverer fjernvarme setter som regel alltid prisen så høyt de har lov til uavhengig av faktisk produksjonskostnad. Drammen Fjernvarme AS har konsesjon for levering i Drammen og eies av Glitre Energi AS og Varme Acquistions AS.

De siste 10 år har det gjennomsnittlige, årlige varmeforbruket ligget nærmere 1 000 000 kWt og gjennomsnittlig årlig kostnad har vært omtrent kr. 850 000,-, dvs. en gjennomsnittlig energipris på ca. kr. 0,35 pr. kWt.

Nå svinger strømprisene rundt kr. 1,- pr. kWt, 2-4 ganger høyere enn siste tiårs nivå. Det er ingenting som tyder på noen snarlig reduksjon av prisnivået; det vil antagelig holde seg høyt gjennom hele vinteren, selvsagt sammenfallende med at forbruket naturlig er på det høyeste. Det er dermed ikke urealistisk å forvente en ekstrakostnad til energi i størrelsesorden kr. 500 000,- til 800 000,- denne fyringssesongen.

Sameiets likviditet er foreløpig god, men det kan ikke utelukkes at det blir nødvendig å øke innkallingene fra sameierne for å dekke utgiftene til energi.

Styret anmoder derfor alle sameiere og beboere om å begrense energibruken denne vinteren. Reduser innetemperaturen i leiligheten – FHI anbefaler 20-22°C, ikke la vinduer over radiatorer stå åpne hele tiden – luft heller raskt og effektivt, begrens bruken av varmtvann.

Styret har etter årsmøtet i mars i år blåst liv i planene om etterisolering og oppgradering av takene, først presentert på årsmøtet 2015. Det arbeides med å få vurdert tilstanden til tak og loft for deretter å finne gode løsninger som er teknisk, praktisk og finansielt mulige å få til. I alle tilfeller er det betydelig potensiale for reduksjon av varmetap og forhåpentligvis kan oppbygging av is unngås på mer energivennlige måter enn å bruke varmekabler.

Strømforbruk

Sameiets felles strømforbruk er årlig i størrelsesorden 100 000 kWt. Det betyr at kostnaden antagelig vil øke med rundt kr. 50 000,- denne sesongen. Styret planlegger foreløpig ingen tiltak for å redusere strømforbruket. Mesteparten brukes til lys i oppganger, uteområder, loft og kjellere. Endel går også til drift av sirkulasjonspumpene i fyringsanlegget og avising av takrenner. De fleste lyskilder er allerede skiftet til sparepærer eller LED.

Styret henstiller likevel sameiere og beboere om å bli mye flinkere til å slukke lyset på loft og i kjellere når ingen oppholder seg der. Dessverre er det mange beboere som glemmer eller ignorerer å slukke lyset i disse fellesområdene, hvilket rett og slett påfører sameiet unødige kostnader.


 

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Kontaktinfo vaktmester
32 73 12 04