Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn
exit.jpg
Rømningsveier ved brann
Publisert 22.05.2019

Sameiet ønsker å informere om rømningsveier ved en eventuell brann i Sameiet Konnerudgata 10.
 

Skulle det oppstå brann som man ikke får slokket selv, er det viktig å kunne evakuere raskt.
 

Sameiet Konnerudgata 10 har totalt 9 oppganger. Hver av disse har egne hoveddører. I tillegg er flere av oppgangene knyttet sammen med «nabo-oppgangen» sin. Det er forbindelse mellom oppgangene via loftet. Skulle det oppstå brann i en oppgang der du ikke kommer deg ned og ut hoveddøren, kan du ta deg ut via loftet og utgangsdøren til oppgangen ved siden av din egen.
 

Noen av seksjonene i sameiet har også balkonger eller vinduer som er koblet sammen med nabo-seksjonen. Ved brann i din oppgang kan du ta deg over i nabo-seksjonen og komme deg ut via nabo-oppgangen.
 

Et siste alternativ er vinduer. Dette vil kun være en godkjent rømningsvei om vinduet er mindre enn 5 meter fra bakken, og passer derfor best for seksjonene i 1-etasje.
 

Om ingen av alternativene skulle la seg gjøre, må du vente på brannvesenets stigebil.

 

Våre rømningsveier:

  1. Hoveddøren til din oppgang
  2. Via loftet og «nabo-oppgangen»
  3. Vindu / balkong
  4. Brannvesenets stigebil

 

Sameiet minner om at rømningsveiene skal være ryddige og fri for hindring. Ellers vil det være vanskelig å komme seg ut. Brennbare materialer og gjenstander i rømningsveiene kan bidra til at en brann sprer seg raskt i bygningen. Husk at lagring i rømningsvei også er til hinder for brann- og ambulansepersonell.

Styret vil til enhver tid kunne fjerne/kaste lagrede eiendeler i rømningsveier og fellesarealer, slik at rømningssikkerhet opprettholdes.

 

Styret

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Kontaktinfo vaktmester
32 73 12 04