Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn

Infosider

Hva må du tenke på dersom du ønsker å flytte kjøkkenet?

Publisert 30-12-2022

Styret får fra tid til annen spørsmål om flytting av kjøkken inn i stua, og hvilke regler som gjelder.
Derfor har vi laget en veiledning for alle som ønsker å gjøre dette grepet.

1. Tiltakets omfang
Tiltaket må løses innenfor enhetens vegger/tak/gulv, og dersom bærende konstruksjoner (betong) eller brannskiller blir berørt er dette viktig å få avdekket. Slike arbeider er søknadspliktige ovenfor kommunen. Ellers er flytting av kjøkken til annet godkjent oppholdsrom ikke søknadspliktig arbeid.


2. Varsling styret
Beskrivelse og skisse av planene må forelegges styret og godkjennes før arbeidene kan starte opp.

3. Ventilator

Det er ikke tillatt å ta nytt hull i yttervegg for montering av ventilatorutkast andre steder enn opprinnelig. Ved flytting av kjøkken må det monteres ventilator med karbonfilter av god kvalitet. Et slikt filter må byttes ca en gang i året.

4. Vann og avløp
Vanntilførsel og avløp må løses mot opprinnelig kjøkkensjakt eller sjakt på badet.

Anbefalt løsning er å montere en pumpe på gråvannet fra kjøkkenet, og pumpe dette tilbake til opprinnelig kjøkkensjakt. En slik pumpe koster ikke all verden, og er den klart enkleste løsningen ved flytting av kjøkken.
Soil på baderom er rørfornyet innvendig av Proline (https://proline-group.com/nb). Det betyr at det er støpt et nytt rør av glassfiberforsterket polyester inne i det eksisterende støpejernsrøret. I tillegg til å brukes som en forskaling under støping av plastrøret har støpejernsrøret fortsatt en styrkemessig funksjon, men plastrøret sørger for tettheten, dvs. unngår lekkasjer.
 
Det er begrenset hvor mye mekanisk påkjenning plastrøret tåler før det eventuelt kan sprekke. Det betyr at soilrøret ikke må bøyes og bendes på selv om det sett fra utsiden er satt sammen av flere deler. I tillegg tåler ikke plast høy varme, så alle arbeider på soilrøret må utføres med verktøy som ikke genererer varme. Dvs. vinkelsliper, skjærebrenner, varmluftspistol etc. må ikke benyttes.
 
Etter kapping kan ordinære rørdeler monteres (avgreninger, skjøtemuffer, jetkoblinger, gummimembraner, etc.). Kuttflaten mellom innvendig plastrør og støpejernsrør må først forsegles med godkjente, elastiske tettemidler (Tec-7, Sikaflex, etc.) utviklet for formålet.
 
Arbeidet må utføres av autorisert rørlegger/installatør som kan dokumentere hva som er gjort. Det anbefales sterkt å benytte en med kjennskap til arbeid på rør som er fornyet. Dersom lekkasjer oppstår og arbeidet ikke kan dokumenteres fagmessig utført kan forsikringsselskapet avkorte erstatningen, og sameiet kan kreve at seksjonseier betaler kostnaden.
Potensialet for betydelig skadeomfang er høyt, og det skal avklares med seksjonseiere i etasjene over dersom det utføres arbeider på soilrør. Bad kan ikke brukes mens arbeidene pågår.

Dokumentasjon på fagmessig utført arbeid på soil skal oversendes styret.

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Kontaktinfo vaktmester
32 73 12 04